יום ה'


18 באוגוסט
 • צפו: עופר לוי בשיחה אישית עם חגי אוזן
  עופר לוי בראיון נרחב ומרתק מדבר על הכול, התקופה החדשה ("ניסו ללמד אותי לשקר"), הזמרים ("לא יכול לשמוע זמרים תימנים"), החברות עם זוהר ארגוב ("היה מקשיב לי בנעימים"), על המו"מ…
 • עופר לוי מחזק את אייל גולן: "חזק ואמץ"
  עופר לוי בריאיון ל-בטריבונה מדבר על פרשת הזמרים המפורסמים והקטינות בה נחשד אייל גולן: "הוא חף מפשע ולא אנס, הן פיתו אותו. שרואים אדם מצליח רוצים להפיל אותו. שמלבינים פני…
 • בונדק: החרם על עופר לוי הוא פשע תרבותי
  ישראל בונדק בטור אישי ל-בטריבונה על דבר החרם שפרסמנו לראשונה: צריך להעמיד את רדיו דרום 101.5 לדין ולשלול את רישיונם על החרם נגד עופר לוי. אין שום סיבה בעולם להחרים…

מדור חדשות

תנאי שימוש באתר (תקנון)

שלום לך גולש (משתמש) יקר,

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, שכן הוא מתייחס לשני המינים כאחד, ובצורה שווה.

נא הקפד לקרוא תנאים אלה בעיון, שכן הגלישה ו/או השימוש באתר "בטריבונה" (להלן: "האתר"), לרבות בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך ואישורך לתנאים אלה. ייתכן ויהיו באתר תכנים שהשימוש בהם יהיה בכפוף, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם ספציפי (בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה).

תנאים אלה חלים על השימוש באתר "בטריבונה" ובתכנים הכלולים בו ו/או המוצגים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (לדוגמא: טלפון סלולארי, מחשב כף, טלויזיה וכד'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (לדוגמא: רדיו, וידאו, כבלים, טכנולוגיית WAP, SMS, פקסימיליה וכד').

הגדרת המונח "תכנים" או "תוכן", הינו - מידע מכל מין וסוג:

 • כל תוכן מילולי - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, חדשות, ניתוחים, הערכות וכד'.
 • כל תוכן חזותי - תמונות, צילומים, איורים, הנפשות (אנימציות), תרשימים, הדמיות וכד', אם בתמונות ואם בוידיאו; ו/או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.
 • כל תוכן קולי ו/או אור-קולי (Audio-Visual) - סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי וכד'.
 • כל תוכן מסוג תוכנה, קובץ, יישום, קוד מחשב, מאגר נתונים, ממשק ואייקון (צלמית).

(להלן: "תכנים" או "תוכן")

בין אם מדובר בתכנים שבבעלות האתר ובין אם מדובר בתכנים שבבעלות צד ג' המאפשרת לבטריבונה זכות שימוש בהם.

השימוש באתר "בטריבונה"

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות מנהלי ו/או מפעילי האתר "בטריבונה", ולא תהא לך כמשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפיהם בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו פרסום ו/או הצגת התכנים באתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר, ו/או השימוש בשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר, או שירות כזה או אחר, ואין להסתמך ו/או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

ידוע לך המשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש (משתמש) באתר שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן. 

האתר "בטריבונה" רשאי לסגור את האתר, ולשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים ו/או המוצגים ו/או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

הנך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים ו/או המוצגים באתר בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן), מראש ובכתב, של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם:

 • הנך רשאי להשתמש באתר ו/או בתכנים המופיעים ו/או המוצגים בו, למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
 • אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכד', לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל, כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots וכד'.
 • אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו ו/או שיציגו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מ בתוך מסגרת (Frame), בין אם גלויה ובין אם סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם כגון: פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין להטמיע סרטוני וידאו (Embedding) מהאתר, בכל אתר, ולרבות באתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו, ללא אישור מראש ובכתב של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון, מבלי להודיע לך על כך מראש, ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • ציגי ו/או מנהלי ו/או מפעילי האתר רשאים להורות לך לבטל כל הטמעה של קישור זה או אחר כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה כזה, יהיה עליך לבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בעניין זה.

הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים ו/או מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר, שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מנהלי ו/או מפעילי האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור הצגה או פרסום של התכנים ו/או מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

כמו כן, האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן בו לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית.

האתר אינו מתחייב כי השירותים המסופקים בו יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים, ומשכך לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, קלקול, תקלה, כשל בחומרה ו/או בתוכנה או בקווי התקשורת באתר, עגמת נפש וכד', שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.

 

תכנים שמפורסמים בטריבונה ע"י גולשים

באתר מתפרסמים תכני אשכולות על ידי גולשי (משתמשי) האתרים. תכנים מסוג זה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך באתר, כגון: קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, טוק-בקים (תגובות לכתבות), בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים למשתמש להזין ו/או להעלות לאתר תכנים אישיים ו/או פרטיים שלו (להלן: "אשכולות").

הגולשים (המשתמשים) באתר פותחים את התכנים הנ"ל תוך הגשת בקשה בהליך מסודר. פקחי התכנים, מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יבחנו כל בקשה, ויחליטו אם לאשרה ואם לאו על פי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי להתחייב כי כל בקשה תענה.

חופש הביטוי והדיבור הינו אחד העקרונות החשובים הקיימים באתר, והאתר בטריבונה מעודד את קיומו של דיון פורה, תוך השתתפות פעילה שלך המשתמש, ושל יתר משתמשי האתרים בהם. אך יחד עם זאת, עליך כמשתמש לדעת כי על מנת לאפשר שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול במה להתבטאויות לא ראויות, רשאי האתר לבדוק את תכני האשכולות הללו לפני פרסומם.

בדיקות כאלה יבוצעו בכדי למנוע פרסום תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, דברי-נאצה מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, ביטויים של גסות רוח. תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש, תכנים אשר מכילים וירוסים של מחשב מכל סוג שהוא, תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום וכן תכנים שהם בלתי חוקיים.

האתר רשאי יהיה לסרב לפרסום תכנים אשר לדעתו מפרים אלו מהתנאים המוזכרים דלעיל ו/או אשר עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי יהיה למחוק תכנים כאלו בכל עת.

בעת פרסום תכנים מסוג אלה, חלה עליך כמשתמש באתר, האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מפרסום התכנים הנ"ל. עליך כמשתמש להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים, ומשכך האתר אינו נושא בכל אחריות לפרסום תכנים אלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום.

בכלל זה, אם הסכים האתר לפרסום תוכן כלשהו שהעלית, האתר רשאי לערוך ו/או לקצר כל תוכן שמסרת לפרסום באתר, לפי שיקול דעתם של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

שים לב! התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו גלויים וחשופים לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. משכך, נהג בתבונה, בהיגיון ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כתובת ו/או מספר טלפון), פרטי אמצעי תשלום, וכן בתגובות ו/או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום פרטים מזהים כלשהם שלך. זכור! עליך לנקוט במשנה זהירות במסירת ו/או בפרסום התכנים האתר, ובתגובות ו/או בפניות אליך לפחות באותה מידה כפי שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות רשת האינטרנט.

כמו כן, עליך לדעת כי במשלוח ו/או מסירת תכני אשכולות לפרסום באתר, הנך מקנה לאתר "בטריבונה" רישיון שימוש בחינם ללא הגבלת זמן, ובכלל זה להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים אלה כל שימוש אחר לפי שיקול דעתם של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. קרי, כי אינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.

האתר ממליץ לך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכני אשכולות שמתפרסמים באתר, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים באתר. כיוון שהתכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר ו/או מי מטעמו, הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של התכנים, ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם אם ותיגרם, מהשימוש הישיר ו/או העקיף בהם או מהסתמכות עליהם. לרבות, אם ומדובר בתכנים הנוגעים לידע מקצועי הניתן על ידי מומחים כגון: עורכי דין, רופאים, מבטחים, בעלי מקצוע מוסמכים שונים וכד', שכן עליך לדעת כי מידע זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, והינו בגדר המלצה בלבד.

בגין הכמות האדירה, האתר אינו מפקח ואינו יכול לפקח על כלל תכני האשכולות המועלים כתגובות, טוקבקים וכד', טרם פרסומם ו/או בזמן אמת. משכך, אין האתר אחראי בכל אופן ו/או צורה שהיא לתכנים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת תכני אשכולות מסוג זה, מוטלת על המשתמש שהעלה אותם בלבד.

יובהר, כי האתר אף אינו אחראי על פרסום שלך ו/או של כל משתמש אחר באתר, של אשכולות המכילים ו/או אשר מהווים חלק מהורדות שאינן חוקיות ו/או אשר עלולים להוות פעולה שאינה חוקית על ידי שימוש בתכנים מכל סוג, לרבות שירים, אלבומים, סרטים, קליפים ותוכנות. 

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לכל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעה ו/או טוקבק ו/או תגובה כלשהי שפורסמה, בין אם פורסמה על ידך ובין אם על ידי משתמש אחר, ללא יוצא מן הכלל. שימושך באתר מהווה את הסכמתך זו לכך שהנך, ככותב ו/או מפרסם  האשכולות, האחראי הבלעדי על תוכנם ועל התוצאות הנובעות מהם, בין אם באופן ישיר ובין אם עקיף.

כמו כן, אתה כמשתמש תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימושך במידע שפורסם על ידי משתמשים אחרים בתכנים אלו. בעצם שימושך באתר, הינך פוטר את מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מכל אחריות שהיא על הודעותיך, תגובותיך ו/או של משתמשים אחרים הנובעות משימושך.

 

שיתוף פעולה עם גורם צד שלישי

ייתכן ויימצאו באתר בטריבונה ו/או באתרים אחרים המשתפים פעולה עם האתר בטריבונה, לרבות אתרי אינדקס שיתופיים (להלן: "גורם צד שלישי"), לינקים (קישורים) המפנים את המשתמשים מהאתר בטריבונה לאתרים אחרים ולהיפך. הקישורים הנ"ל מפרסמים תכנים של קטעי כתבות ו/או סרטונים ו/או קטעי וידיאו וכד'. מרבית התכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי האתר בטריבונה ואינם בשליטתו ו/או בפיקוחו של האתר. עצם העובדה כי האתר מקשר לתכנים אלה ו/או שתכנים אלה מקושרים לאתר על ידי אתרים אחרים גורם צד שלישי, אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכנם של הקישורים הנ"ל, ואף אינו מהווה ערובה לאמינותם, מהימנותם, עדכניותם, חוקיותם, ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

אם הינך כמשתמש באתר, מתנגד לתוכנם של תכנים שמפורסמים ו/או מוצגים בקישורים אלה ו/או סבור כי הינם מקוממים, מרגיזים, משפילים, משמיצים, בלתי ראויים או נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים, האתר אינו אחראי בשום אופן ו/או צורה לתכנים שמפורסמים ו/או מוצגים בקישורים אלה, ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.

 

הסרת מידע על ידי הודעה

אם פורסם מידע כלשהו שפגע או שעלול לפגוע בך או במשתמש אחר כלשהו, יש לפעול במיידית לנוהל הליך "הודעה והסרה". עליך לשלוח אימייל לכתובת   כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת  ו/או באמצעות לחיצה על הקישור המצורף.

מרגע קבלת הפנייה באתר, של נוהל הליך "הודעה והסרה", המידע ו/או הפרסום ו/או ההודעה הפוגעניים לכאורה, ימחקו בתוך 72 שעות, לאחר בדיקתם של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, אם ואכן יימצאו כפוגעניים.

האתר ממליץ לך להשתמש בשירות נוהל "הודעה והסרה" בתבונה ובזהירות רבה, שכן המשתמש עליו הנך מתלונן ו/או מאשימו בפרסום מידע פוגעני עלול להביא לחסימתו מהאתר לצמיתות.

הכל בהתאם לאופי הפנייה ושיקול דעתם הבלעדית של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

 

רישום באתר

באתר תמצא שירותים הטעונים רישום, לרבות "קהילה" ו/או השתתפות בשעשועונים, קבלת פרסים וכד'. ניתן להשתמש בשרות זה לאחר השלמת תהליך כגון: מסירת הפרטים המתבקשים, ולאחר הסכמתך לתקנון זה ולתנאים האמורים בו.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים שלך, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגוריך, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ותאריך יום ההולדת שלך. השדות שחובה למלא יסומנו באמצעות כוכבית ו/או בכל דרך אחרת. אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.

עליך למסור אך ורק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות הנ"ל, וכן אף לפגוע באפשרות ליצור עמך קשר בעת הצורך. במקרה של שינוי פרטים, עליך לעדכנם באמצעות פניה אל מנהלי ו/או מפעילי האתר.

עליך לדעת כי הנתונים שמסרת בעת הרישום לשירות, יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר; אין חוק המחייב אותך למסור את המידע. אך עליך לדעת כי האתר בטריבונה לא יעשה חלילה שימוש לשווא בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המופיעה בתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לשירות, תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא, שישמשו אותך כאמצעי זיהוי בכל פעם שתיכנס לשירות. מומלץ לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות, בכדי למנוע פריצות ושימוש בהם לרעה. כמו כן, מומלץ להחליף את הסיסמא מדי פעם, כל 180 יום.

האתר רשאי שלא לאפשר לך להשתמש בשירות זה לפי שיקול דעתם המוחלט של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

האתר רשאי לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם השתמשת בשירות במטרה לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי חוקי מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או בכדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם ביצעת או ניסית לבצע מעשה או מחדל, הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או מי מטעמו או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים.
 • אם בעת הרישום לשירות, מסרת במתכוון פרטים כוזבים.
 • אם עשית ו/או ניסית לבצע כל פעולה שתמנע ממשתמשים אחרים להצטרף לשירות ו/או להמשיך וליהנות משימוש בשירות בדרך כלשהי.
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך בעת הרישום, לשימושו של צד שלישי.
 • אם קיבלת הודעה בדואר אלקטרוני, על אי שימוש רצוף וממושך העולה על שנה, ולא עשית דבר בנדון.
 • אם הפרת את תנאי שימוש אלה.

באתר קיים חיבור ו/או קישור לאתרי רשת חברתית כגון פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, יוטיוב וכד' (להלן: "רשת חברתית").

החיבור לרשת החברתית נעשה באמצעות החשבון של המשתמש באתר, כפי שנרשם באותה הרשת החברתית. חיבור זה לרשת החברתית עשוי להעביר אל מאגר המידע של האתר, מידע מסוים כלשהו כפי שהנהלת הרשת החברתית הרלוונטית תאשר, ובכפוף להליך אישור שלך המשתמש, במסגרת שימוש באותו החיבור לרשת החברתית, והפרטים אותם מילאת ברשת החברתית בעת רישומך לרשת, כגון שמך המלא, כתובת מגוריך, תמונת פרופיל, גיל, מין וכל המידע אשר בחרת כי יהיה חשוף בפומבי באותה הרשת החברתית.

הינך כמשתמש בחיבור לרשת החברתית, מצהיר ומסכים כי בעצם התחברותך לרשת החברתית באמצעות החיבור באתר, הינך אחראי באופן מוחלט לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות, פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או פגיעה בכל זכות אחרת שלך, בין אם ויגרם במישרין ובין אם בעקיפין, ולא תהה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה למנהלי ו/או למפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בגין כך.
 

מדיניות הפרטיות

כל אדם זכאי לפרטיות. משכך, אתר בטריבונה מכבד את פרטיותו של כל משתמש באשר הוא. הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתר מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות אשר נמצאת בקישור זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם בפעם, ומשכך, מומלץ לחזור ולקרוא מעת לעת את המדיניות.

 

Cookies ו/או Web Beacons ו/או Web Bug

Web Bug ו/או Web Beacons ו/או Cookies (להלן: "האובייקטים") הינם אובייקטים המוטמעים בדף אינטרנט או בדואר אלקטרוני המאפשרים לברר האם הדף או הדואר נצפה על ידי המשתמש. בדרך כלל, האובייקט מוסתר מהמשתמש. באובייקטים מסוג זה, נעשה שימוש על ידי תוכנות דואר אלקטרוני מסוימות המבקשות לברר האם הדואר האלקטרוני נקרא על ידי המשתמש, ואף על ידי אתרי אינטרנט שונים המבקשים לעשות שימוש באובייקט לצורכי מעקב (בדרך כלל למטרות פרסום).

בדרך כלל, אתרי האינטרנט עושים שימוש באובייקטים הנ"ל במטרה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של אותם (גולשים) משתמשים באתרים השונים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ו/או לצורכי אבטחת מידע.

האובייקטים הינם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה. האובייקטים מכילים מידע מגוון כגון הדפים ו/או האתרים בהם ביקר המשתמש, משך זמן שהייתו (הגלישה) בהם, מהיכן ו/או כיצד הגיע אל האתרים, מדורים ו/או מידע שהמשתמש התעניין ו/או ביקש לראות בעת הכניסה לאתרים אלו וכד'.

ייתכן כי חלק מהמודעות ו/או הידיעות ו/או הכתבות, שבהם צופה המשתמש בעת ביקורו באתר מגיעות משרתים של צד שלישי, המנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות הנ"ל, מצריך מחברות אלו את הצבת האובייקטים  במחשבו של המשתמש ושיבוץ האובייקטים  במודעות הפרסומת. תפקיד האובייקטים, בין היתר, הינו לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשף המשתמש ו/או שהקליק עליהן. המידע שנאסף, מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לעוד נושאים שיעניינו אותו.

בנוסף, האובייקטים מייתרים את הצורך של המשתמש להזין את פרטיו האישיים בכל פעם שהוא מבקר מחדש בדפים מסויימים, בהם קיים שירות המחייב רישום.

אם אתה כמשתמש באתר "בטריבונה", לא מעוניין לקבל את האובייקטים, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המחשב ו/או המכשיר שלך, עם זאת, עליך לדעת ולזכור, כי נטרול האובייקטים הנ"ל, עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או כמובן באתרי אינטרנט אחרים.

פרסומות ותכנים מסחריים

אתר "בטריבונה" כולל בחובו פרסומות, תכנים מסחריים ומודעות (להלן: "פרסומות").

אך ורק אתר בטריבונה ו/או מי שקיבל היתר בכתב, ורק הם בלבד, רשאים לפרסם ו/או להעלות פרסומות אלו לאתר, בכל דרך שהיא.

פרסומות הנמסרות לפרסום באתר מידי מפרסמים שונים או משתמשים אלו ואחרים, המבקשים להציע נכסים, שירותים או מוצרים למכירה, יכולות להיות בטקסט, בתמונות, בוידיאו או בקול.

חל איסור מוחלט לפגוע, לשבש או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך.

האתר אינו כותב, עורך, מבצע, בודק או מוודא את תוכן הפרסומות הללו או את אמיתותם ומהימנותם, ומשכך, האתר לא נושא בכל אחריות לפרסומות שיפורסמו באתר, ללא יוצא מן הכלל.

האחריות לפרסומות ו/או על תוכנן ו/או לכל תוצאה שתיגרם משימוש בהן ו/או מהסתמכות עליהן חלה על המפרסמים בלבד! יובהר כי, הצגת הפרסומות כשלעצמה באתר, איננה מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

במידה ותתבצע עסקה בעקבות פרסומות המוצגות באתר, לאתר לא יהיה כל צד לעסקה שכזו, ומשכך, כל דבר ועניין הנוגע בנושא זה, יסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם. יובהר כי היא האתר לא יישא באחריות כלשהי לשירותים ו/או טובין (טיב או איכות) שיוצגו בפרסומות באתר או שירכשו באמצעותן.לא תשמע ו/או תתקבל כנגד האתר ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה.

כמו כן המשתמש מאשר כי ידוע לו והנו מסכים, כי בכל בעיה ו/או תלונה ו/או טענה הנוגעת לפרסומות אלו, יוסדר העניין בינו לבין המפרסם.

עליך לדעת כי הרשמתך לשירותים השונים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך, ישמשו כאישור והסכמה מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דברי פרסומת, באמצעות דואר אלקטרוני, SMS וכד', ובכך האתר רשאי להציע לך כמשתמש האתר, מפעם לפעם ובכפוף להסכמתך להוראות תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, חידונים, שעשועונים, תחרויות (חלקם נושאי פרסים), וכד. שים לב, כי בכל עת תוכל להודיע על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת, ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור, ולא לא תשמע ו/או תתקבל כנגד האתר ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה.

 

שירות RSS

האתר יהא רשאי להציע למשתמשים שירות RSS (Real Simple Syndication) = כמשמעו - "הפצה ממש פשוטה". שירות ה - RSS הינו שיטת הפצה מיוחדת המשמשת להפצת תוכן ברשת האינטרנט ואשר מאפשרת למשתמש לבדוק מה חדש באתרים המועדפים עליו מבלי לגלוש לשם בעצמו (להלן: "שירות ההפצה").

ההרשמה לשירות ההפצה והשימוש בו, אינם כרוכים בתשלום, והינך תהה רשאי לסיים את השירות בכל עת, באמצעות התוכנה של שירות ההפצה בה הינך עושה שימוש.

הנך כמשתמש בשירות ההפצה, מתחייב להימנע מלתקן, לערוך, להוסיף או לגרוע מהודעת ה - RSS  שתופיע במחשבך האישי ו/או מהמידע המוצג בדף הרלוונטי אליו תפנה הודעת ה - RSS.

הנך כמשתמש בשירות ההפצה, מצהיר ומסכים כי בעת רישומך לשירות, הינך אחראי באופן מוחלט לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות, לרבות אבדן רווח או הכנסה, בין אם ויגרם במישרין ובין אם בעקיפין, שייגרמו לאתר ו/או למי מטעמו, בגין מעשה ו/או מחדל שתבצע, בהתבסס על המידע שקיבלת במסגרת השימוש בשירות.

הינך מתחייב לפצות ו/או לשפות את מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם, מייד עם דרישתם הראשונה לכך, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות בהן יאלץ לשאת האתר בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל שלך כמשתמש בשירות ההפצה, וזאת ללא הגבלת זמן או סכום.

הינך כמשתמש בשירות ההפצה, מצהיר ומתחייב בזאת לעשות שימוש בשירות אך ורק בפלטפורמות תוכנה שתאפשרנה את הצפייה במלוא המידע נשוא הודעת ה - RSS, בהתאם להצגתו באתר על דרך של קישור ישיר לדף הרלוונטי באתר, ללא מסכי תיווך ו/או הצגת פרסומות ו/או קישורים שונים למיניהם. כמו כן הינך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש בשירות אשר עלול לפגוע בקישור הישיר בין הודעת ה - RSS לבין הדף הרלוונטי באתר, בכל אופן ו/או צורה כלשהי.

האתר יהא רשאי, בכל עת, להפסיק את שירות ההפצה, לשנות את מתכונתו ו/או לדרוש מהמשתמשים לחדול מהצגת המידע ו/או הפצתו ו/או כל שימוש אחר במידע המבוסס על השירות, לרבות הודעות ה - RSS. על פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

האתר אינו אחראי לזמינות שירות ההפצה. המידע בדף הרלוונטי אליו מובילה הודעת ה -RSS , למידע המוצג בו, לתוכנו, לדיוק ו/או אמיתות ו/או מהימנות הנתונים המוצגים בו, לשיהוי ו/או לעיכוב שייגרם בהזרמת המידע ו/או הנתונים ו/או לליקויים ו/או לשיבושים בדרך העברתו או הצגתו ו/או לאי התאמתו של המידע ו/או הנתונים כאמור, למחשבים ו/או למכשירים של המשתמש.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים ו/או סימנים מסחריים במידע נשוא שירות ההפצה ו/או בלוגו ו/או בסימנים המסחריים אחרים המופיעים בהודעת ה - RSS ו/או בדפים הרלוונטיים אליהם הודעת ה - RSS מפנה, שייכות לאתר "בטריבונה" בלבד!
 

קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני, על כל סוגיהן, לרבות זכויות היוצרים, סודות מסחריים וסימני מסחר, בין אם רשומים ובין אם לאו, בתכנים המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או השירותים המוצעים בהם ו/או כל תוכן אחר הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על  ידי מי מהמשתמשים באתר), לרבות, תמונות, צילומים, קטעי וידיאו, סרטונים, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים, טקסטים, קודים מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר שייכות לאתר "בטריבונה" בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לבטריבונה להשתמש בהם.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור ו/או להעמיד לרשות הציבור לשנות, לעבד, להנפיק רישיון, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש ממנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמו האחראי לעניין זה (לפי העניין) או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידך לפרסום באתר, נשארות בבעלותך; אך יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר, הינך מאשר בעצם מסירתם לפרסום, כי הינך בעל כל הזכויות בהם, וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. עליך להישמר, שלא למסור לאתר תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם.

שים לב, כי במסירת התכנים לפרסום באתר, הינך מקנה לו רישיון חינם ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש בתכנים ובמידע שהוא מספק, לפי שיקול דעתם של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

יובהר כי סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש, מבלי לקבל את הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר, הינך מאשר כי בידך הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר, ו/או לתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל.

הפסקת פעילות ושיפוי

האתר יהיה רשאי לנקוט באמצעים להפסקת פעילותו של כל משתמש בשירות האתר, אם לא יעמוד בתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים ו/או קהילות ו/או צ'טים למיניהם, אי פרסום טוקבקים, חסימת IP, וכן כל פעולה אחרת אשר האתר ימצא לנכון לנקוט בכדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים, וזאת לפי שיקול דעתם של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

היה ותפר אילו מתנאי השימוש הנ"ל, ותגרום בכך לנזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או כל הוצאה שתיגרם למנהלי ו/או למפעילי האתר ו/או למי מטעמם, הנך מתחייב לשפות אותם בגין כך. בנוסף, תאלץ לשפות את מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו בגין הפרת תנאי שימוש אלו ו/או  כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שהעלית לאתר.

חידונים שעשועונים ותחרויות

האתר "בטריבונה" מציע לעיתים למשתמשים להשתתף בחידונים, שעשועונים, תחרויות וכד', אשר חלקם נושאי פרסים, כגון חלוקה של כרטיסים להופעות של זמרים מסוימים וכד' (להלן: "הפרסים"), וזאת בכפוף להסכמת המשתמש להוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "שעשועונים" או "שעשועון").

ההשתתפות בשעשועונים הנ"ל, מהווה את הסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש בתקנון זה בכלל, ולתנאי ההשתתפות של השעשועונים בפרט.

אתה כמשתמש/משתתף בשעשועונים, נותן את הסכמתך מפורשות כי כלל האחריות להשתתפות בשעשועונים מוטלת עליך בלבד! האתר לא יהיה בשום אופן ובשום צורה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש, אשר יגרמו לך, באם יגרמו בכל הקשור להשתתפות בשעשועונים. 

השתתפות בשעשועונים כרוכה ברישום, הדורש בין היתר, מילוי שם משתמש וסיסמא.

הינך כמשתמש/משתתף בשעשועונים, מתחייב למסור פרטים מדויקים, מהימנים, עדכניים ומלאים. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להקפיא את חשבונך, ו/או למנוע ממך את האפשרות לקחת חלק בהשתתפות בשעשועונים, באם השתתפותך תמצא בניגוד לאמור בתנאי תקנון זה ו/או בניגוד לתנאי שימוש בשעשועונים, אם הפרטים שמסרת ימצאו חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ולא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך.

אתה כמשתמש/משתתף בשעשועונים, נותן את הסכמתך המפורשת לאתר, לשמור כל מידע אישי אודותיך או אודות פרטי הרישום שלך במאגרי המידע שלו.

לכל חידון, שעשועון ו/או תחרות אחרת כלשהי, קריטריונים שונים. הקריטריונים יפורטו במסגרת דפי רישום והסבר שילוו כל שעשועון ושעשועון בנפרד.

האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, להאריך ו/או לקצר את משך הזמן בו יתקיים כל שעשועון, בכלל זה אף לבטל איזה מהשעשועונים, ולך לא תהה כל טענה ו/או זכות ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין ההחלטה כאמור. 

במידה ותתקיים חלוקת פרסים ו/או הטבות כלשהן למשתמשים במסגרת זכייה בשעשועון כלשהו, יהיה זה אך ורק עד גמר המלאי שהוקצה לכל שעשועון בנפרד.

הודעה לזוכים תימסר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS, בטלפון, בדואר ו/או בכל אמצעי אחר שיעמוד לרשות האתר בהתאם לפרטים שנרשמו על ידי המשתמשים בעת רישומם לשעשועונים ו/או בעת רישומם לשירותים השונים באתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתם של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

מימוש הזכייה יכול להתבצע בדרכים שונות, המתעדכנות מפעם לפעם, בכל שעשועון ושעשועון בנפרד, וזאת בהתאם לשיקול דעתם של מנהלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

הפרסים מסופקים לזוכים כמות שהם (AS IS), ולא תהיה לך כזוכה, כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהל ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לאלו מהפרסים, בגין הפרסים עצמם, הוראותיהם, תנאיהם, ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכד'.

מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, הנך כמשתתף בשעשועונים ו/או כזוכה בפרסים, מסכים באופן מוחלט ומצהיר בזאת כי בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לך בכל הקשור לפרסים, לרבות אי תאימות ו/או איכות הפרסים ו/או ההטבות המוצעות כנלוות לפרסים אלו, אובדן ו/או שיבוש בנתוני משתמשים שנרשמו לשעשועונים, וכן לגישה ו/או שינוי תכנים ו/או נתונים שלך או כאלו שנשלחו אליך שהתקיימו ללא הרשאה.

התכנים בשעשועונים, לרבות עיצובם, הטקסט האמור בהם, התמונות המוצגות בהם וכל קניין רוחני אחר הקיים בהם כגון זכויות יוצרים וסימני מסחר, הינם רכושו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו ו/או של מי מצד שלישי שהעביר לאתר את זכויות השימוש בהן. אינך רשאי לנסות ו/או לפעול לביצוע פעולה זו או אחרת העלולה לפגוע בזכויות הקניין של האתר.