דיווח על תגובה

שישתחרר בקרוב ויעזבו אותו במנוחה אמן