דיווח על תגובה

עזבו שיש לו פה כי לא מבינים אותו אבל מבחינת שירה וביצועים הוא בין הטובים עם אייל גולן ועמיר בניון וישי לוי!