דיווח על תגובה

אם בטלויזיה התכנית תהיה כמו ברדיו אני קונה עכשיו את הערוץ