דיווח על תגובה

זמר תותח אין בישראל זמר כמוהו, לקרוא ולהבין במה במדובר.