דיווח על תגובה

אופיר כהן גנב נוכל שקרן..
גונב לחנים של העבר ורושם שהם שלו
בושה בושה יוצר אהלק