דיווח על תגובה

כמה אפשר עם השיקים של החתונה כולם חוזרים על עצמם