דיווח על תגובה

יש מחרוזת שהשירים חוזרים על עצמם .