דיווח על תגובה

לא מדויק מזרחית הייתה תמידהעם מחרוזות מהימים של החאפלות בשנות החמישים