דיווח על תגובה

טעות חמורה להופיע עם אביב גפן לא נשכח ולא נסלח לך על זה...