דיווח על תגובה

אסור לא לשמוע בקול ההורים אדון דודו הנה הוכחה