דיווח על תגובה

יצא בזול כי את קובי פרץ פערקו את הצורה....