דיווח על תגובה

דיקלה היא זמרת ענקית אי אפשר שלא לראות את זה ולשמוע בעיקר