דיווח על תגובה

ערוץ 25 יקרעו לערוץ 24 את הצורה... אני בטוח!!!!