דיווח על תגובה

כל השירים שהם דיכאון נמאסו כבר אין טעם ואין ריח