דיווח על תגובה

מסכימה עם חגי היום יש יותר שירים טובים