דיווח על תגובה

איך אפשר להשוות אייל גולן הגיע לכל מקום לכל הישג עופר לוי סתם שר לקהל קטן מאוד מאוד