דיווח על תגובה

ועוד איך מגיע לו רק שירגיע את הפה שלו ולא ישתחצן יותר מדי