דיווח על תגובה

רק שלא ישתנה לו הקול לרעה והוא מסודר!!!!