דיווח על תגובה

מדינה של אשכנזים מחליטים לנו מה לשמוע ומה לא 68 שנה לא השתנה הרבה
....