דיווח על תגובה

לא התלהבתי ממנו אף פעם עכשיו בכלל לא סובל אותו