דיווח על תגובה

יש לו כישרון אבל הוא צועק יותר מדי. עדיין לא בשל ומבין להציג שיר בצורה טובה