דיווח על תגובה

גם מישל כהן היה פצצה והפך לדרדלה שלא ישגעו אותו יותר מדי