דיווח על תגובה

היה צריך להיגמר בקנס של מיליון שקל וזהו