דיווח על תגובה

וואלה לא מתאים לאיתי הוא בנאדם נשמה לא ככה מלכלך