דיווח על תגובה

זמר גדול אבל לא שחצן באותה רמה אז לא שווה כלום