דיווח על תגובה

הכי קל להפיל על המרוקאים כי הם שק החבטות של העדות