דיווח על תגובה

אלוךף אתה ליאור יותר טוב משל יעקב חתן... שמוקי ילך לעשות חמוצים !