דיווח על תגובה

ראיתי אותו בתוכנית חבל עליו הוא טוב בלי ריאליטי