דיווח על תגובה

אם הוא מאמין בעצמו מה הוא צריך לרדת נמוך כמו ילד מתלהב