דיווח על תגובה

נפלו על חזק אליקו חפריקו אשם בהכוללל מה הוא מעלה אותה לרדיו היא לדבר לא יודעת