דיווח על תגובה

עם שירים כמו שעופר מוציא בשנים האחרונות מי ירצה לנהל אותו? עבר זמנו לפני 10שנים