דיווח על תגובה

עופר לוי איפה? אפילו לא מקום עשרים