דיווח על תגובה

גם אני ראיתי מסכן עד שמקבל זמן מסך לא מתייחסים אולי בפרק הזה יראו אותו