דיווח על תגובה

אשריכם מצווה גדולה...והילד הזה הוא פשוט משהו מיוחד