דיווח על תגובה

לא משנה מה אי אפשר להשוות את דודו לאייל כי אייל אוכל אותו בלי מלח