דיווח על תגובה

כישלון ידוע מראש לבד הם לא ממלאים אז עושים ביחד