דיווח על תגובה

שיעשו עוד דואט חדש כי את השתיים הקודמים אך אחד לא זוכר