דיווח על תגובה

זה בדוק יהיה משהו ענק כי אצל עופר ואצל שרית אין מסחרה רק רמה