דיווח על תגובה

שמישהו יכריח אותם לעשות עוד דואט כמו רצתי אחרייך שהיה להיט עולם