דיווח על תגובה

מאור לא זמר חקיין שבלי אליקו לא שווה פרוטה יבשה