דיווח על תגובה

די ללקק לאייל גולן הוא לא שמש בית הכנסת