דיווח על תגובה

די לסגידה לאייל גולן אחרי מה שהוא עשה לא יכולה לשמוע אותו בכלל