דיווח על תגובה

ישי לוי ומאור אדרי אייל גולן לא טיפח ולא נעליים!!!!!!!