דיווח על תגובה

לא היו מספיק פריצות חדשות של זמרים אלא רק עדן בן זקן