דיווח על תגובה

אוהבים אותך ג'ורג' בר היקר טוב שחזרת אין כמוך בישראל