דיווח על תגובה

עזבו את דודו אהרון התימני ליאל דניר הורסת את הבריאות