דיווח על תגובה

שילך לעשות חמוצים כי הוא לא זמר ממזמן אין לו קול צריך מאה הקלטות באולפן כדי שייצא משהו