דיווח על תגובה

ליאור נרקיס את עצמו לא הייתי נותנת לנהל מה יש לרגב הוד לחתום אצלו עדיף שלא