דיווח על תגובה

אחד השירים הגרועים ששמעתי מיום ששמעתי תמוזיקה המיזרחית